วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เดือนธันวาคม

สัปดาห์ที่ 1
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ติดตัวอักษรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย, สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่รักษาด้วยวิธี CAPD
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ค้นหาตัวอักษรสีขาวในกล่องที่มีอยู่เรียบร้อยแล้วนำมาจัดเรียงตามเนื้อหาที่กำหนดไว้หลังจากนั้นใช้กาวหน้าติดลงบนตัวอักษรแล้วนำไปติดที่ห้องประชุมโรงพยาบาลราชบุรี
........เวลา 13.00-16.30น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ควบคุมเสียงงานกีฬาสามัคคี รพ.ราชบุรีที่หน้าสนามกีฬา
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำอุปกรณ์เครื่องเสียงไปติดตั้งที่สนามกีฬาให้เรียบร้อยและคอยนั่งควบคุมเสียงเพลง,เสียงคนบรรยายกีฬาจนจบการแข่งขันกีฬาหลังจากนั้นก็เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงให้เรียบร้อย

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ร่างป้ายผ้า 5 ธันวามหาราช
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและใช้สีนำเงินเขียนลงตามตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ควบคุมเสียงงานกีฬาสามัคคี รพ.ราชบุรีที่หน้าสนามกีฬา
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำอุปกรณ์เครื่องเสียงไปติดตั้งที่สนามกีฬาให้เรียบร้อยและคอยนั่งควบคุมเสียงเพลง,เสียงคนบรรยายกีฬาจนจบการแข่งขันกีฬาหลังจากนั้นก็เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงให้เรียบร้อย

วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เคลือบบัตร เรื่องนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 62 แผ่น
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ติดตั้งเครื่องเคลือบบัตรก่อนโดยการปรับระดับความร้อนอยู่ที่ 8 องศา รอให้เครื่องร้อยประมาณ 3-5 นาที่หลังจากนั้นนำต้นฉบับจากพี่มาจัดเรียงในแผ่นเคลือบบัตรแล้ววัดขนาดทั้ง 4 ด้านให้เท่ากันจึงนำไปเคลือบในเครื่องเคลือบให้เสร็จทั้งหมด 62 แผ่น นำไปส่งคืนให้พี่ในห้องเวชนิทัศน์
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ผลิตตัวอักษรศูนย์แพทย์แผนไทย
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำตัวอักษรต้นฉบับจากพี่เวชนิทัศน์มาตัดให้เรียบร้อยโดยการใช้เลื่อยฉลุเลื่อยตัวอักษรและใช้กระดาษทรายขัดตัวษรให้เรียบแล้วนำสีสเปรย์พ่นรอให้แห้งหลังจากนั้นนำสีทองมาลงทับอีกครั้งหนึ่งรอให้แห้งนำไปติดที่หน้าห้องศูนย์แพทย์แผนไทย
........2. ควบคุมเสียงงานกีฬาสามัคคี รพ.ราชบุรีที่หน้าสนามกีฬา
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำอุปกรณ์เครื่องเสียงไปติดตั้งที่สนามกีฬาให้เรียบร้อยและคอยนั่งควบคุมเสียงเพลง,เสียงคนบรรยายกีฬาจนจบการแข่งขันกีฬาหลังจากนั้นก็เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงให้เรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เป็นกรรมการตัดสินกีฬาประเภทปาเป้า
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........รวมคะแนนของแต่ละทีมว่าทีมสีใดได้คะแนนเท่าไรแล้วนำคะแนนของแต่ละทีมสีมารวมกันโดยใช้เครื่องคิดเลขคำนวณและใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ แต่ละทีมสีจะมีคะแนน 501 คะแนน โดยทีมใดปาได้คะแนนเท่าไรก็นำคะแนนนั้นมาลบออกจนกลว่าทีมสีใดได้คะแนนถึง 0 ก่อนเป็นผู้ที่ชนะการแข่งขันกีฬาประเภทปาเป้า
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ควบคุมเสียงงานกีฬาสามัคคี รพ.ราชบุรีที่หน้าสนามกีฬา
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำอุปกรณ์เครื่องเสียงไปติดตั้งที่สนามกีฬาให้เรียบร้อยและคอยนั่งควบคุมเสียงเพลง,เสียงคนบรรยายกีฬาจนจบการแข่งขันกีฬาหลังจากนั้นก็เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงให้เรียบร้อย

สัปดาห์ที่ 2
วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. จัดทำตัวอักษรเรื่องศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบตัวอักษรจากคอมพิวเตอร์และปริ้นท์ตัวอักษรออกมาโดยใช้แผ่นสติกเกอร์ปริ้นท์นำมาติดลงใน
แผ่นพลาสวุ้ดหลังจากนั้นใช้เลื่อยฉลุเลื่อยตัวอักษรสีน้ำเงินออกมาแล้วใช้กระดาษทรายเบอร์ 0 ขัดผิวให้เรียบนำไปติดที่หน้าห้องศูนย์แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลราชบุรี
........เวลา 13.00-16.30น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ช่วยพี่เวชนิทัศน์เก็บกรวดห้อง
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........คัดแยกกระดาษออกเป็นแต่ละประเภทก่อนหลังจากนั้นนำเศษกระดาษที่เหลือใช้คัดแยกออกเพื่อไว้ขายและส่วนที่ใช้ได้นำไปเก็บไว้ในตู้เก็บของให้เรียบร้อยแล้วใช้ใช้ไม้กรวดๆพื้นก่อนที่จะใช้ไม้ถูพื้นถู

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ติดผลการแข่งขันกีฬาโรงพยาบาลราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบสีที่ได้ลำดับที่ 1-3 ก่อนหลังจากนั้นใช้กระดาษสติกเกอร์สีขาวปริ้นท์สีออกมาจากนั้นใช้มีดคัดเตอร์ตัดแล้วเรียงลำดับสีที่ได้ที่ 1-3 แล้วนำไปติดตามลำดับสีที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์
........2. ช่วยพี่เวชนิทัศน์เก็บกรวดห้องเก็บของ
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........คัดแยกกระดาษออกเป็นแต่ละประเภทก่อนหลังจากนั้นนำเศษกระดาษที่เหลือใช้คัดแยกออกเพื่อไว้ขายและส่วนที่ใช้ได้นำไปเก็บไว้ในตู้เก็บของให้เรียบร้อยแล้วใช้ใช้ไม้กรวดๆพื้นก่อนที่จะใช้ไม้ถูพื้นถู
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เคลือบบัตรเรื่องนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำต้นฉบับจากพี่เวชนิทัศน์มาจัดเรียงใส่แผ่นเคลือบบัตร หลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบบัตรโดยปรับอุณหภูมิความร้อนไปที่ 8 องศา รอให้เครื่องเคลือบบัตรร้อน 3-5 นาที แล้วจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเตรียมไว้มาเคลือบจำนวน 60 แผ่น เสร็จแล้วนำไปส่งที่ห้องศูนย์นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่11 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เคลือบบัตรเรื่องนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำต้นฉบับจากพี่เวชนิทัศน์มาจัดเรียงใส่แผ่นเคลือบบัตร หลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบบัตรโดยปรับอุณหภูมิความร้อนไปที่ 8 องศา รอให้เครื่องเคลือบบัตรร้อน 3-5 นาที แล้วจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเตรียมไว้มาเคลือบจำนวน 100 แผ่น เสร็จแล้วนำไปส่งที่ห้องศูนย์นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลราชบุรี
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........2. เคลือบบัตรคิวตัวเลข 1-80 จำนวน 2 ชุด
........ ออกแบบตัวเลขจากคอมพิวเตอร์แล้วใช้กระดาษสีปริ้นท์ออกมา ใช้คัดเตอร์ตัดนำตัวเลขมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบบัตร หลังจากนั้นหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบบัตรโดยปรับอุณหภูมิความร้อนไปที่ 8 องศา รอให้เครื่องเคลือบบัตรร้อน 3-5 นาที แล้วจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเตรียมไว้มาเคลือบ เสร็จแล้วใช้มีดคัดเตอร์ตัดตัวเลข 1-80

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ออกแบบตารางการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำโรงพยาบาลราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบตารางจากคอมพิวเตอร์แล้วใช้กระดาษสีขาวขนาด 24X26 นิ้ว ปริ้นท์ออกมา ใช้กระดาษกาวสองหน้าบางติดลงในกระดาษตารางการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ หลัวจากนั้นนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดวัดขนาดทั้ง 4 ด้าน ให้เหลือจากขอบกระดาษที่เราติด 1 นิ้ว แล้วใช้คัดเตอร์ตัดฟิวเจอร์บอร์ดออกนำไปติดที่สระว่ายน้ำโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
........2. วาดรูปการ์ตูนลงในแผ่นโปสเตอร์จำนวน 20 แผ่น
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำกระดาษร้อยปอนด์ขนาดใหญ่มาใช้ดินสอร่างภาพตามต้นฉบับให้เรียบร้อย หลังจากนั้นนำไปลงสีตามต้นฉบับที่ได้มาให้เสร็จรอให้แห้งแล้วนำส่งคืนให้หัวหน้าเวชนิทัศน์
........เวลา13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ถ่ายภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬ่าว่ายน้ำโรงพยาบาลราชบุรีที่บริเวณสระว่ายน้ำโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำก่อน หลังจากนั้นถ่ายภาพนักกีฬาที่กำลังว่ายน้ำและถ่ายภาพบรรยากาศการว่ายน้ำแล้วจึงถ่ายภาพนักกีฬาที่เข้าลำดับที่ 1-3 จนเสร็จสิ้นการแข่งขัน จากนั้นถ่ายภาพนักกีฬาที่ได้รับเหรียญทุกประเภท เสร็จแล้วนำกล้องไปส่งคืนให้พี่เวชนิทัศน์

สัปดาห์ที่ 3
วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายยอดผู้ป่วยจักษุแพทย์
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........วัดขนาดแผ่นพลาสวู้ด ออกแบบตารางตัวเลขแต่ละช่องที่กำหนดไว้ นำตัวเลขที่ออกแบบไว้มาเคลือบโดยการจัดเรียงตัวเลขลงในแผ่นเคลือบก่อน หลังจากนั้นนำตัวเลขที่เคลือบมาตัดออกแล้วแยกตัวเลขแต่ละขนาดของช่องตารางที่เรากำหนดเพื่อง่ายต่อการใช้งาน
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ควบคุมเสียงงานกีฬาสามัคคี รพ.ราชบุรีที่หน้าสนามกีฬา
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำอุปกรณ์เครื่องเสียงไปติดตั้งที่สนามกีฬาให้เรียบร้อยและคอยนั่งควบคุมเสียงเพลง,เสียงคนบรรยายกีฬาจนจบการแข่งขันกีฬาหลังจากนั้นก็เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงให้เรียบร้อย

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเรื่องโรคปวดหลัง
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา 2 แผ่นแล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ร่างป้ายผ้าเรื่องโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง ประชาชนในกลุ่มรอบเอวเกินมาตราฐาน
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายผ้าสีขาวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเรื่องนโยบายเพื่อสุขภาพจำนวน 2 แผ่น
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา 2 แผ่นแล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.
........2. เคลือบบัตรป้ายชื่อบุคลากร
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบป้ายชื่อบุคลากรแล้วปริ้นท์สี หลังจากนั้นนำมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบบัตรโดยการติดตั้งเครื่องเคลือบบัตรปรับอุณหภูมิไปที่ 8 องศา รอให้เครื่องร้อนประมาณ 3-5 นาที แล้วจึงนำป้ายชื่อบุคลากรมาเคลือบลงในเครื่อง เสร็จแล้วนำมาตัดออกให้ได้ขนาดพอดีกับป้ายแต่ละอันซึ่งมีทั้งหมด 7 อัน
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ติดป้ายโฟมเรื่องโครงการแว่นให้น้องที่โรงเจ จ. ราชบุรี
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายโฟมที่เราเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนำไปจัดเรียงแต่ละข้อความก่อนแล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าติดไว้ด้านหลังของข้อความแล้วนำไปติดที่หอประชุมโรงเจ
........2. ควบคุมเสียงงานกีฬาสามัคคี รพ.ราชบุรีที่หน้าสนามกีฬา
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำอุปกรณ์เครื่องเสียงไปติดตั้งที่สนามกีฬาให้เรียบร้อยและคอยนั่งควบคุมเสียงเพลง,เสียงคนบรรยายกีฬาจนจบการแข่งขันกีฬาหลังจากนั้นก็เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงให้เรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ร่างป้ายผ้าขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาสามัคคีโรงพยาบาลยราชบุรี 51 จำนวน 25 ผืน
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายผ้าสีขาว สีเหลือง สีฟ้า สีชมพู และสีเขียวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เขียนป้ายผ้างานเลี้ยงกลางคืนของโรงพยาบาลราชบุรี
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายอิงเจทย์ที่มีอยู่แล้วมาแก้ไขข้อความ โลโก้ โดยใช้สีสเปรย์พ่นทับข้อความที่มีอยู่แล้ว หลังจากนั้นตัดสติกเกอร์ข้อความสีเหลืองมาติดทับให้เรียบร้อยและใช้สีเปรย์สีขาวและสีม่วงพ่นทับโลโก้เดิมแล้วใช้ผ้าสีขาวที่เราออกแบบโลโก้ไว้เรียบร้อยแล้วนำมาปิดทับโลโก้เก่า จากนั้นนำไปผึ่งแดดให้เเห้งแล้วเก็บพับไว้ให้เรียบร้อย
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ควบคุมเสียงงานกีฬาสามัคคี รพ.ราชบุรีที่หน้าสนามกีฬา
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำอุปกรณ์เครื่องเสียงไปติดตั้งที่สนามกีฬาให้เรียบร้อยและคอยนั่งควบคุมเสียงเพลง,เสียงคนบรรยายกีฬาจนจบการแข่งขันกีฬาหลังจากนั้นก็เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงให้เรียบร้อย

สัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เคลือบบัตรเรื่องนโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 200 แผ่น
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำต้นฉบับจากพี่ปัญญามาจัดเรียงใส่แผ่นเคลือบบัตร หลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบบัตรโดยปรับอุณหภูมิความร้อนไปที่ 8 องศา รอให้เครื่องเคลือบบัตรร้อน 3-5 นาที แล้วจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเตรียมไว้มาเคลือบจำนวน 100 แผ่น เสร็จแล้วนำไปส่งที่ห้องศูนย์นโยบายพัฒนาโรงพยาบาลราชบุรี

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เคลือบพลาสติกใสเรื่องนโยบายโรคเอดส์จำนวน 50 แผ่น
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำต้นฉบับที่สมบูรณ์มาโดยการใช้พลาสติกใสติดทับลงในข้อความต้นฉบับที่สมบูรณ์ให้เรียบร้อยแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดขอบด้านข้างให้เหลือระยะของข้างทั้ง 4 ด้าน 4 ซ.ม. แล้วใช้มีดคัตเตอร์กรีดพลาสติกใสเบาๆ
เพื่อไม่ให้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขาด จากนั้นนำไปส่งที่ห้องศูนย์พัฒนาสังคมโรงพยาบาลราชบุรี
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ติดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำข้อมูลจากแพทย์มาจัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วใช้กระดาษขนาด 60X120 ซ.ม. ปริ้นท์สีออกมา หลังจากนั้นใช้กระดาษกาว 2 หน้าแบบบางติดลงบนกระดาษ แล้วนำฟิวเจอร์บอรด์มาวัดขนาดให้เท่ากับกระดาษที่เราปริ้นท์ออกมา จากนั้นนำกระดาษมาติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดให้เรียบร้อย นำส่งคืนให้แพทย์

วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ร่างป้ายผ้ากีฬาสามัคคีโรงพยาบาลราชบุรีของคณะสีฟ้าจำนวน 2 ผืน
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายผ้าสีขาวของคณะ สีฟ้า มาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ควบคุมเสียงงานกีฬาสามัคคีโรงพยาบาลราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำอุปกรณ์เครื่องเสียงไปติดตั้งที่สนามกีฬาให้เรียบร้อยและคอยนั่งควบคุมเสียงเพลง,เสียงคนบรรยายกีฬาจนจบการแข่งขันกีฬาหลังจากนั้นก็เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงให้เรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ผลิตตัวอักษรของคณะสีเขียว
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำตัวอักษรต้นฉบับจากพี่ทวีปมาตัดให้เรียบร้อยโดยการใช้เลื่อยฉลุเลื่อยตัวอักษรและใช้กระดาษทรายขัดตัวษรให้เรียบแล้วนำสีสเปรย์พ่นรอให้แห้งหลังจากนั้นนำสีทองมาลงทับอีกครั้งหนึ่งรอให้แห้งนำไปติดที่หน้าห้องศูนย์แพทย์แผนไทย
........2. ร่างป้ายผ้าของคณะสีเขียวจำนวน 2 ผืน
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายผ้าสีขาวของคณะ สีเขียวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1.ร่างป้ายกีฬาสามัคคีโรงพยาบาลราชบุรีจำนวน 2 ผืน
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำข้อมูลของแต่ละคณะสีทั้ง 4 สี มาออกแบบและจัดเรียงตัวอักษรลงในแผ่นป้ายของคณะสีต่างๆ ที่กำหนดไว้ จากนั้นตรวจดูรายละเอียดข้อมูลก่อนส่งคืนให้แต่ละคณะสี
........2.ควบคุมเสียงงานกีฬาสามัคคี รพ.ราชบุรีที่หน้าสนามกีฬา
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำอุปกรณ์เครื่องเสียงไปติดตั้งที่สนามกีฬาให้เรียบร้อยและคอยนั่งควบคุมเสียงเพลง,เสียงคนบรรยายกีฬาจนจบการแข่งขันกีฬาหลังจากนั้นก็เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงให้เรียบร้อย

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ติดป้ายอิงค์เจทย์งานเลี้ยงกลางคืนโรงพยาบาลราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายอิงค์เจทย์ไปติดที่บนเวทีการแสดงโดยการใช้ลวดมัดมุมด้านบนทั้ง 4 ด้านก่อน จากนั้นใช้เชือกฟางร้อยตามรูป้ายอิงค์เจทย์แล้วดึงให้ตึงมัดเชือกฟางให้แน่น หลังจากนั้นติดตั้งจอฉาย LCD ไว้ด้านข้างเวทีให้เรียบร้อย
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ถ่ายภาพขบวนพาเหรดงานกีฬาสามัคคีโรงพยาบาลราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำกล้องถ่ายภาพนิ่งจากพี่ปัญญาไปถ่ายขบวนพาเหรดของคณะสีเขียว โดยการร่วมเดินไปกับขบวนพาเหรดสีเขียวพร้อมทั้งถ่ายภาพการละเล่นของสีเขียว ภาพขบวนพาเหรดและภาพเหตุการณ์สำคัญของคณะสีเขียว หลังจากนั้นนำรูปภาพจากกล้องไปลงไว้ในโน๊ตบุ๊คเพื่อฉายภาพขึ้นจอ LCD ในงานเลี้ยงกลางคืนให้สมาชิกที่มาร่วมงานได้รับชมภาพเหตุการณ์ขบบวนพาเหรดของสีเขียว

สัปดาห์ที่ 5
วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ลงสีโปรสเตอร์
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำต้นฉบับโปสเตอร์ที่ลงสีแล้วมาลงสีซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สีมีความสดใสขึ้นหรือเข้มข้นขึ้นกล่าวเดิมอีก
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เก็บป้ายผ้างานกีฬาสามัคคีรพ.ราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........เก็บป้ายผ้าที่ติดอยู่บริเวณสนามกีฬา รพ.ราชบุรีให้หมดทุกผืนหลังจากนั้นนำไปเก็บที่ห้องเวชนิทัศน์